DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĒŠANĀS

 Reģistrēšanās uz pasākumu HEARTBEAT noslēgsies 2019. gada 15. maijā!

  Reģistrēšanās uz 2 dienām   Reģistrēšanās uz 1 dienu      
  REGISTRĒŠANĀS
uz abām pasākuma dienām
ŠEIT
   REĢISTRĒŠANĀS
uz vienu pasākuma dienu

ŠEIT
  REĢISTRĒŠANĀS
uz lekcijām
60 dalībnieku vietas
ŠEIT
  REĢISTRĒŠANĀS
uz Pilates studiju (trenažieri)
30 dalībnieku vietas
ŠEIT
 
  280 EUR

dalība lekcijās un Pilates studijas meistarklasēs iekļauta


    220 EUR

dalība lekcijās un Pilates studijas meistarklasēs iekļauta


   
120 EUR

DALĪBAS MAKSA
VISĀS 4 LEKCIJĀS
spēkā tiem dalībniekiem, kuri nepiedalās praktiskajās meistarklasēs un vēlas dzirdēt tikai lekcijas
(CENA NEMAINĪGA)
    120 EUR
DALĪBAS MAKSA
VISĀS 5 MEISTARKLASĒS
spēkā tiem dalībniekiem, kuri vēlas apmeklēt tikai Pilates studijas (trenažieru) nodarbības
(CENA NEMAINĪGA)
 
   

 
   40 EUR
DALĪBAS MAKSA
1 ATSEVIŠĶĀ LEKCIJĀ
spēkā tiem dalībniekiem, kuri nepiedalās praktiskajās meistarklasēs un vēlas dzirdēt tikai lekcijas
(CENA NEMAINĪGA)
   40 EUR
DALĪBAS MAKSA
1 ATSEVIŠĶĀ MEISTARKLASĒ
spēkā tiem dalībniekiem, kuri vēlas apmeklēt tikai Pilates studijas (trenažieru) nodarbības
(CENA NEMAINĪGA)
 


Uzmanību!

Dalības maksa ir jāveic uz Nodibinājuma "Latvijas bodyART skola" kontu:

Nodibinājums "Latvijas bodyART skola"
Reģistrācijas numurs: 40008204888
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 106, k - 1 - 2, Rīgā, LV-1003
Bankas nosaukums: AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV52UNLA0050020321900

Māksājuma uzdevumā lūdzam norādīt:

1) vārdu, uzvārdu;

2) Jūsu izvēlēto pasākuma apmeklēšanas komplektu, par ko veiciet samaksu

(piemēram: dalības maksa HEARTBEAT par 2 dienām vai dalības maksa HEARTBEAT par 2 lekcijām u.c.).0

 .