EDGARA MAŽA LEKCIJA

Panorāmas zāle

Līdzsvara nozīme ātra dzīves tempa, stresa un tehnoloģiju laikmetā

Latviešu literārās valodas vārdnīcā vārda “līdzsvars” viena no nozīmēm ir mierīgs, nesatraukts dvēseles stāvoklis. Tomēr, šo stāvokli iegūt un saglabāt nav nemaz tik viegli, jo vairumam cilvēku ir tik ātra un strauja dzīve, ka domāt par atpūtu nemaz neatliek laika.

Līdzsvars starp skriešanu un norimšanos.

Līdzsvars starp darbu un atpūtu.

Līdzsvars starp laiku citiem un laiku sev.

Kas ir galvenie faktori, kas ļauj šo līdzsvaru piedzīvot un saglabāt? Vai ir vērts aiziet no Facebook, Twitter un Instagram? Ja to izdarīsim, ko liksim vietā? Senie ebreji cilvēku redzēja ne tikai kā fizisku, bet arī kā garīgu būtni. Kā apzināties, ka arī mūsu fiziskajām un garīgajām vajadzībām  ir nepieciešams līdzsvars?

Edgars Mažis

0

 .